Vodomčev gaj

Vodomčev gaj sestavlja preplet življenjskih okolij med naravno in kulturno krajino z mokrotnimi travniki,
trstičjem, ribniki, mejicami, potoki, sadovnjakom, gozdnim robom in obdelanimi kulturnimi površinami. To
urejeno območje narave dela Grosupeljskega polja je s celostnim načrtovanjem postalo njegov neločljiv in
vrstno izredno pester predel, kjer so svoje zavetje našle številne ptice, čebele, kačji pastirji, metulji in dvoživke.
Vodomčev gaj je primer dobro vzpostavljenega odnosa med sodobnim človekom in naravo, kjer z doživetji v
naravi obiskovalcem omogočamo sprostitev in hkrati osveščamo o pomenu ohranjanja narave.
Vodeni interpretacijski ogledi po
vodomčevi učni poti
Ogled obročkanja ptic na ornitološki
postaji, opazovanje in fotografiranje
ptic na opazovalnicah
Vodomčeva učilnica – tematska in
strokovna predavanja, seminarji,
poslovna srečanja v naravi
Srečanja z zgodbami ob ognju v
družabnem prostoru
Pedagoška dejavnost za predšolske
in šolske otroke: tematske delavnice,
naravoslovni dnevi
Zaključek šolskega leta za
predšolske in šolske skupine,
kreativne delavnice, počitniške
dejavnosti

Partnerja:

Dobrodošli v objem gozda in naročje travnikov.

 

Inovativne Sauterjeve tehnologije in energetsko učinkovite rešitve na področju avtomatizacije stavb nudijo udobje, skrbijo za manjšo porabo energije in s tem prispevajo k varovanju narave in zdravemu okolju.

Vodomčev gaj sodeluje z:

Kontakt

Zavod Vodomčev gaj, Cerovo

Cerovo 3

1290 Grosuplje

051 203 253

info@vodomcevgaj.si