Aktualni datum obročkanja je nedelja 26. 6 . 2021 ob 7.00

Obročkanje je najstarejša znanstvena metoda označevanja, ki zagotavlja zanesljivo in neškodljivo prepoznavanje posameznih ptic. Z obročkanjem je mogoče pridobiti informacije o gibanju, širjenju, selitvi, dolgoživosti, vedenju, stopnji preživetja, populacijskem stanju ptic in reproduktivni uspešnosti.

Ptica na obročku nosi informacijo
Ornitologi ujeti ptici okoli noge namestijo lahek kovinski obroček primerne velikosti, določijo vrsto, spol in starost ptice, jo stehtajo in izmerijo dolžino peruti. Nato ptico izpustijo. Vsak obroček ima svojo oznako, ki jo ornitologi ob ponovnem ujetju ptice prepoznajo iz podatkovne zbirke. Tako pridobljene informacije zagotavljajo boljši vpogled v biologijo in ekologijo ptic, kar pripomore k uspešnim ukrepom za ohranjanje ptičjih populacij.

 

V Vodomčevem gaju dejavnost vodi licencirani obročkovalec in strokovni sodelavec za Prirodoslovni muzej Slovenije Jože Bricelj.

 

Redno obročkanje poteka dvakrat mesečno. Aktualne datume objavljamo sproti.

Trajanje: 7.00 – 9.00

V primeru slabega vremena, se obročkanje prestavi.

 

*Za skupine izvedemo obročkanje tudi izven rednega urnika.

Povpraševanje na info@vodomcevgaj.si

Licencirani obročkovalec Jože Bricelj
Licencirani obročkovalec Jože Bricelj

Utrinki preteklih akcij obročkanja