Vodomčev gaj je hkrati učilnica v naravi, kjer z naravoslovnimi vsebinami, organiziranimi programi in dejavnostmi obiskovalce ozaveščamo o pomenu ohranjanja narave in biotske pestrosti, hkrati pa to okolje nudi tudi več kot dobrodošlo sprostitev.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostni razvoj lokalnega območja in ozaveščanje o krhkosti habitatov so glavna vodila Vodomčevega gaja.

V Vodomčevem gaju se prepleta več različnih življenjskih okolij

Habitat označuje živalski prostor posamezne rastline ali živali, kjer domuje, se prehranjuje in razmnožuje. Lokvanju je habitat ribnik, obenem pa sta ribnik in lokvanj pomembna gradnika življenjskega okolja žabe.

Habitatni tip oz življenjsko okolje pa je združba organizmov skupaj z dejavniki nežive narave (podnebje, nadmorska višina, sestava tal).

Preveri kateri habitatni tipi se prepletajo na območju Vodomčevega gaja.

Vodomčev gaj nudi dom mnogim živalim

Preplet različnih habitatnih tipov, izobilje hrane in prostor za zavetje nudi dom številnim živalim, predvsem pa pticam, ki tu stalno prebivajo ali pa počivajo na selitveni poti. Čmrljak, čebelnjak, vodomčevo gnezdišče, štorkljino gnezdišče, žuželčnik, gnezditveni otok in drugo, vabijo živali vseh vrst, kar krepi življenjsko združbo Vodomčevega gaja in širše okolice.

Vodomčev gaj vabi obiskovalce vseh starosti

Vodomčev gaj je namenjen različnim ciljnim skupinam in ljudem vseh starosti. Naravoslovne vsebine so namenjene šolam in vrtcem. Podjetja si v obliki teambuildinga privoščijo dobrodošlo sprostitev v naravnem okolju. Ljubitelji ptic lahko več ur oprezajo za različnimi vrstami – v eni od opazovalnic je možno celo prenočiti. Vodomčev gaj nudi tudi prelepa ozadja za poročno fotografiranje. Ornitologi lahko na ornitološki postaji raziskujejo ptice…

Poglej vso ponudbo.